CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH MỸ BBG KIÊM CHỦ TỊCH NBC UNIVERSAL BỊ NGA BẮT GIỮ RỒI TỐNG XUẤT KHI ÔNG ĐẾN MOSCOW
Wednesday, July 13, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,