BÀ HILLARY CLINTON CHỌN TNS TIM KAINE LÀM ỨNG CỬ VIÊN PHÓ TỔNG THỐNG; TRONG KHI CỘNG HÒA MỌC THÊM LIÊN DANH RIÊNG TED CRUZ VÀ CARLY FIORINA
Friday, July 22, 2016
Chủ đề có liên quan: ,