NGOẠI TRƯỞNG NGA THỀ TRẢ ĐŨA VIỆC MỸ ĐƯA CHIẾN HẠM VÀO BIỂN ĐEN (BLACK SEA).
Friday, June 10, 2016
Chủ đề có liên quan: ,