NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ JOHN KERRY NÓI VỚI CÁC ĐỒNG MINH ÂU CHÂU RẰNG SAU VỤ BREXIT CỦA ANH, KHỐI NATO CÀNG HÙNG MẠNH HƠN
Monday, June 27, 2016
Chủ đề có liên quan: ,