NGA CHUẨN BỊ CHIẾN TRANH, THỦ TƯỚNG JUSTIN TRUDEAU TUYÊN BỐ ĐƯA QUÂN ĐỘI CANADA TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG NATO ĐỐI ĐẦU
Saturday, June 18, 2016
Chủ đề có liên quan: ,