100 Công Ty Hàng Đầu của Anh đã bị mất trắng trên 140 Tỷ Bảng Anh trong ngày đầu tiên sau khi bỏ phiếu Brexit Rời EU
Friday, June 24, 2016
Chủ đề có liên quan: ,