Venezuela đối mặt với Siêu lạm phát : Cướp có vũ trang từ chối không lấy tiền Bolivar
Monday, May 02, 2016
Chủ đề có liên quan: ,