NHỮNG VIDEO TIÊU BIỂU NHẤT CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH G-7 NGÀY 26 & 27/5/2016 TẠI ISE-SHIMA NHẬT BẢN
Friday, May 27, 2016
Chủ đề có liên quan: ,