NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN TT BARACK OBAMA ĐẾN PHI TRƯỜNG NỘI BÀI HÀ NỘI ĐÊM CHỦ NHẬT 22/5/2016
Sunday, May 22, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,