CSVN ĐẶT MUA 15 MÁY BAY TÀNG HÌNH F-22 RAPTOR, 5 MÁY BAY SĂN NGẦM P-3C ORION, 10 DÀN RADAR SAU KHI TT BARACK OBAMA BỎ LỆNH CẤM VẬN VŨ KHÍ SÁT THƯƠNG
Monday, May 23, 2016
Chủ đề có liên quan: ,