VŨNG ÁNG:NƠI THẢI RÁC QUỐC TẾ FORMOSA: CSVN NHẬN ĐÔ-LA MÀ CHO PHÉP DIỆT CHỦNG
Friday, April 29, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,