Trung Quốc đe dọa một "hậu quả tiêu cực" nếu Philippines chiến thắng trong phán quyết của Tòa án Quốc tế La Haye
Thursday, April 28, 2016
Chủ đề có liên quan: ,