30.000 NGƯỜI ĐỨC BIỂU TÌNH TẠI HANNOVER PHẢN ĐỐI TTIP KHI TT OBAMA ĐẾN KHAI MẠC HỘI CHỢ THỨ BẢY 23-4-2016
Saturday, April 23, 2016
Chủ đề có liên quan: ,