Hoa Kỳ chuyển cho Ukraine các bệ phóng tên lửa "kẻ sát drone" VAMPIRE
Saturday, August 27, 2022
Chủ đề có liên quan: ,