50 lính biệt kích Nga bị Lính dù Ukraine tiêu diệt trong trận chiến ở khu vực Donetsk
Tuesday, June 07, 2022
Chủ đề có liên quan: ,