Người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Bắc California biểu tình chống treo Cờ Máu tại Tòa Thị chính Thành phố San Francisco
Tuesday, August 27, 2019
Chủ đề có liên quan: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment