Tổng Giám Mục Chánh tòa Saigon Phaolô Bùi Văn Đọc đột tử ngày 07/3/2018 tại Roma và được tẩm liệm theo nghi thức Công giáo ngày Thứ Hai 12/3/2018 tại Nhà xác Camillo, Roma chờ đưa về Việt Nam
Tuesday, March 13, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment