Nữ Giám đốc Điều hành gốc Do Thái của Công ty Oracle có thể trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thay Tướng H.R. McMaster.
Friday, March 02, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment