Lực Lượng Hoa Kỳ đã giết trên 200 tay súng Nga trong một cuộc tấn công ở Syria - U.S. Forces Killed More Than 200 Russian Fighters in Syria Attack
Tuesday, February 13, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment