Tổng Bí Thư CsVN Nguyễn Phú Trọng bí mật qua Bắc Kinh báo cáo tình hình Việt Nam để xin chỉ thị vào đêm Thứ Sáu 12/1/2018
Saturday, January 13, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment