Ít nhất 13 chết, 25 bị thương do đất chuồi tại Nam California khiến hằng nghìn người di tản lánh nạn
Tuesday, January 09, 2018
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment