Nam California cháy quá lớn suốt 1 tuần tại 6 vùng khó kiểm soát vì gió quá mạnh đang thổi lửa tràn về San Diego
Saturday, December 09, 2017
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment