Ai Cập vừa tìm thấy 2 ngôi mộ cỗ 3.500 năm dưới Triều đại 18 của Vua Amun với xác ướp và nhiều cỗ vật
Saturday, December 09, 2017
Mục Bài Viết: , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment