Trump không Muốn gọi Kim Jong Un của Bắc Hàn là " gã Lùn béo"
Sunday, November 12, 2017
Mục Bài Viết: ,