Bà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cảnh báo "Nếu xảy ra chiến Tranh, Hoa Kỳ sẽ hủy diệt toàn bộ Bắc Triều Tiên"

Thursday, November 30, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,