Một binh sĩ Bắc Triều Tiên "bất chấp sống chết" đã đào thoát thành công sang biên giới Nam Hàn
Monday, November 13, 2017
Mục Bài Viết: , ,