Có thể bạn chưa biết: Tổng Thống Jose Mujica nước Uruguay là nhà lãnh đạo nghèo nhất Thế giới.
Tuesday, November 07, 2017
Mục Bài Viết: ,