Bão Damrey gây thiệt hại nặng ở Nha Trang, 19 người thiệt mạng và hơn 400 ngôi nhà bị đổ sụp
Saturday, November 04, 2017
Mục Bài Viết: , , ,