Những chi tiết chưa tiết lộ về tên giết người hằng loạt trong vụ thảm sát Las Vegas khuya Chủ Nhật 01/10/2017 giết 58, bị thương trên 515 người
Tuesday, October 03, 2017
Mục Bài Viết: