Nếu Bắc Hàn tấn công Nguyên tử thì sẽ có 2.1 Triệu người chết và 7.7 Triệu bị thương tại Nhật Bản và Nam Hàn
Friday, October 06, 2017
Mục Bài Viết: , , ,