TT Trump chấp thuận đề nghị của bé Frank 11 tuổi vào cắt cỏ miễn phí Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc để biến Giấc Mơ Hoa Kỳ của tuổi trẻ thành sự thực
Friday, September 15, 2017
Mục Bài Viết: ,