Sau Nhật Thực Toàn Phần, phải chăng bảo lụt là điềm xấu khi có hình Con Quỷ xuất hiện trên bầu trời sau bão Harvey để báo hiệu bão Irma?
Sunday, September 10, 2017
Mục Bài Viết: , , , ,