Paul Manafort, Cựu Chủ tịch Ban Vận động Tranh cử 2016 của Trump bị Chính quyền Mỹ thu âm theo lệnh Tòa án FISA vì liên hệ với Nga
Monday, September 18, 2017
Mục Bài Viết: