TT Trump sẽ họp với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuần nầy bên lề Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về đối phó Bắc Hàn
Sunday, September 17, 2017
Mục Bài Viết: ,