Ít nhất 6 Cố vấn của TT Trump dùng Email cá nhân để giao dịch công việc Tòa Bạch Ốc trong khi Trump đòi đưa bà Clinton vào tù vì xài Email cá nhân khi làm Bộ trưởng Ngoại giao
Monday, September 25, 2017
Mục Bài Viết: , ,