Điềm tốt lành cho Đảng và Nhà nước CsVN khi Hồ Tây ở trung tâm Hà Nội nổi trắng hằng chục nghìn Bao Cao Su đã qua sử dụng
Tuesday, September 26, 2017
Mục Bài Viết: , ,