FEMA cảnh báo Bão Irma trở lại mạnh cấp 5 sẽ tấn công Florida với sức gió 160 Dặm/Giờ tương đương trên 257 Km/Giờ và Lượng mưa 20 Inch (50.8cm)
Saturday, September 09, 2017
Mục Bài Viết: , , ,