TT Trump quyết bênh vực tân quốc xã kỳ thị chủng tộc gây rối tại Charlottesville khiến các đại Doanh nhân Mỹ rút lui nên phải giải tán 2 Hội đồng Cố vấn.
Wednesday, August 16, 2017
Mục Bài Viết: , ,