TT Trump nói Kỳ thị Chủng tộc là xấu xa, kết án chủ trương Thượng tôn Da Trắng, tố cáo tân Quốc xã và KKK; đồng thời mĩa mai Kenneth Frazer từ chức Hội đồng Sản Xuất Hoa Kỳ
Monday, August 14, 2017
Mục Bài Viết: , ,