TT Donald Trump tuyên bố ông vô cùng cám ơn Tổng thống Putin đã đuổi 755 Nhà Ngoại giao Hoa Kỳ ra khỏi nước Nga
Thursday, August 10, 2017
Mục Bài Viết:

Comments[ 0 ]


Post a Comment