Quân đội Nhân dân Bắc Hàn quyết định bắn 4 Tên lửa Đạn đạo Liên lục địa ICBM vào đảo Guam của Hoa Kỳ.
Thursday, August 10, 2017
Mục Bài Viết: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment