Nếu Bắc Hàn bắn trước tên lửa vào Mỹ thì Trung Quốc sẽ trung lập; nhưng nếu Mỹ bắn Bắc Hàn trước thì Trung Quốc sẽ giúp Bắc Hàn chống Mỹ
Friday, August 11, 2017
Mục Bài Viết: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment