Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Jim Mattis báo động Vệ Tinh tình báo cho thấy Bắc Hàn đang đưa Tên lửa vào vị trí phóng
Monday, August 14, 2017
Mục Bài Viết: ,