Bộ Ngoại Giao Đức trục xuất 2 Nhà Ngoại Giao CsVN và ra Thông Cáo đòi trả lại Trịnh Xuân Thanh bị Mật vụ bắt cóc ở Đức đưa về Hà Nội
Wednesday, August 02, 2017
Mục Bài Viết: