Tổng Thống Philippines Duterte lại chê nước Mỹ quá tệ và khẳng định Không bao giờ đến Mỹ dù có lới mời của TT Trump
Saturday, July 22, 2017
Mục Bài Viết: , ,