Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko Tặng Huy Chương Anh Hùng Cho Một Phi Công Đã Cứu 127 Du Khách Đáp An Toàn Dù Mũi Phi Cơ Bị Mưa Đá Làm Vỡ Nát
Monday, July 31, 2017
Mục Bài Viết: , , , ,