Tổng Thống PHILIPPINES DUTERTE LẠI CHO CẢNH SÁT GIẾT THÊM MỘT THI TRƯỞNG VA 14 NGƯỜI BỊ CÁO BUỘC BUÔN BÁN MA TÚY
Sunday, July 30, 2017
Mục Bài Viết: , ,