CON RỄ JARED KUSHNER, CON TRAI TRƯỞNG DONALD TRUMP JR. VÀ CỰU GIÁM ĐỐC TRANH CỬ CỦA TT TRUMP PHẢI RA TUYÊN THỆ KHAI BÁO TRƯỚC THƯỢNG VIỆN MỸ
Wednesday, July 19, 2017
Mục Bài Viết: , ,