CỰU GIÁM ĐỐC FBI JAMES COMEY TƯỜNG TRÌNH CÔNG KHAI TRƯỚC ỦY BAN TÌNH BÁO THƯỢNG VIỆN HOA KỲ NÓI TRUMP CÁCH CHỨC ÔNG ĐỂ CHE DẤU VỤ LIÊN LẠC NGA
Thursday, June 08, 2017
Mục Bài Viết: , ,