KEVIN MCCATHY THỦ LÃNH KHỐI ĐA SỐ CỘNG HÒA QUỐC HỘI MỸ NÓI TRONG CUỐN BĂNG RÒ RỈ RẰNG VLADIMIR PUTIN "TRẢ TIỀN" CHO TRUMP
Wednesday, May 17, 2017
Mục Bài Viết: , ,